Nowe Regulacje Prawne w E-marketingu

2 min read

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu e-marketingu, nowe regulacje prawne wprowadzają istotne zmiany, które mają na celu ochronę konsumentów i wprowadzenie bardziej etycznych praktyk marketingowych. Od nowelizacji przepisów dotyczących reklamacji po wprowadzenie zasad uczciwej reklamy internetowej i ograniczenia w wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem dostosowania swoich strategii do nowych standardów. Te zmiany nie tylko rysują nowy kontur odpowiedzialności biznesowej, ale także otwierają dyskusję na temat przyszłości interakcji online między markami a konsumentami.

Kluczowe wnioski:

 • Nowe regulacje prawne w e-marketingu mają na celu ochronę interesów konsumentów i zapewnienie skutecznych działań marketingowych dla przedsiębiorców.
 • Najważniejsze zmiany obejmują nowe regulacje dotyczące reklamacji oraz zgodności towaru z umową.
 • Wprowadzone przepisy obejmują również zakaz stosowania manipulacyjnych praktyk, takich jak dark patterns, oraz regulacje dotyczące reklamy internetowej i korzystania ze sztucznej inteligencji.
 • Przedsiębiorcy i marketerzy muszą dostosować swoje strategie i działania do nowych przepisów prawnych, aby uniknąć kar finansowych i konfliktów.

Zmiany w regulacjach dotyczących reklamacji

Od 1 stycznia 2023 roku, zakupione produkty lub usługi podlegają nowym regulacjom dotyczącym reklamacji. Zmiany obejmują:

 • Zniknięcie terminu ″wady″ i pojawienie się terminu ″brak zgodności towaru z umową″. Rękojmia zmienia swoje nazewnictwo.
 • Nowa hierarchia żądań reklamacyjnych wprowadzana przez dyrektywę towarową.

Zmiany w reklamie internetowej

Nowe regulacje dotyczące reklamy internetowej mają na celu stworzenie bardziej przejrzystych i uczciwych praktyk. Obejmują:

 • Zakaz stosowania dark patterns przez platformy internetowe.
 • Wymóg udzielania informacji o obniżkach cen oraz transparentności w zakresie publikowania opinii o produkcie.
 • Przepisy dotyczące reklamy adresowanej do dzieci i profilowania danych wrażliwych do celów reklamowych.

Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji

Zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stają się coraz ważniejsze w e-marketingu. Nowe regulacje obejmują:

 • Regulację wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacjach.
 • Ograniczenia w wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak zbieranie i weryfikacja informacji o firmach oferujących produkty i usługi, oraz zakaz stosowania dark patterns.
 • Wprowadzenie nowych obowiązków dla bardzo dużych platform internetowych.

Za kulisami