Zróbmy razem projekt

PGE identyfikuje energochłonność i publikuje raport po hackathonie "Switch to Smart”

Właśnie ukazał się raport analizujący wyniki trzeciej edycji hackathonu Wielkie Wyzwania Programistyczne - "Switch to Smart". Konkurs wspierający innowacje w energetyce organizowały Akcelerator PGE oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Zadaniem uczestników hackathonu było stworzenie wysoce precyzyjnych narzędzi wykrywających najbardziej energochłonne urządzenia w gospodarstwach domowych. Innowacje opracowane przez studentów pomogą wyznaczyć profile dziennego, tygodniowego i miesięcznego zużycia energii dla różnych typów i rodzajów urządzeń elektrycznych. PGE Nowa Energia podjęła dalszą współpracę z dwoma zespołami prezentującymi swoje prace podczas hackathonu.

Ten projekt pomoże przy podejmowaniu decyzji związanych z codziennym użytkowaniem energii elektrycznej. W przyszłości rozwiązania typu smart energy będą naszymi sprzymierzeńcami w optymalnym korzystaniu z różnych źródeł energii – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

Nowe możliwości oszczędzania energii

Pierwsze miejsce w Hackathonie „Switch to Smart” zajęli Dorota Dąbrowska i Piotr Świnarski, studenci inżynierii obliczeniowej ICM UW. Przedstawili oni najbardziej zaawansowane rozwiązanie problemu i algorytm pozwalający na wyodrębnienie poszczególnych urządzeń z wykresu zużycia energii. Drugie miejsce zdobyli studenci z Politechniki Poznańskiej, a trzecie inny zespół z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykorzystując dane zebrane przez PGE, możliwości obliczeniowe superkomputerów oraz pomysłowość uczestników hackathonu, chcemy dać konsumentom nowe możliwości oszczędzania, co przełoży się zarówno na oszczędności w domowym budżecie, jak i wydajność systemu energetycznego w szerszej skali – mówi prof. dr hab. Piotr Bała, pomysłodawca hackathonów w ICM UW.

Big Data oraz inteligentne liczniki

Wyzwanie programistyczne podczas hackathonu "Switch to Smart" polegało na analizie zanonimizowanych danych o zużyciu energii elektrycznej zebranych w gospodarstwach domowych, które uczestniczą w programie Włącz się na przyszłość prowadzonym przez PGE Nowa Energia (www.wlaczsienaprzyszlosc.pl). Zespoły programistów wykonywały obliczenia na dużym zbiorze danych z użyciem superkomputera Okeanos, który należy do ICM UW.

Dzięki inteligentnym licznikom instalowanym w ramach programu „Włącz się na przyszłość” można wygodnie monitorować wykorzystanie energii elektrycznej za pomocą aplikacji mobilnej. To jeden z etapów powstawania gospodarstwa domowego przyszłości, gdy uzyska ono przydomek „smart”. Mieszkańcy przestaną wówczas planować i sterować automatyką domową, a systemy zaczną samodzielnie dopasowywać się do człowieka poprzez mechanizmy identyfikacji urządzeń i rozwiązania machine learning.

Hackathon Switch to Smart

Hackathon to wydarzenie skierowane do programistów oraz osób związanych z rozwojem oprogramowania, np. grafików, twórców interfejsów czy menedżerów projektów. Wyzwanie do realizacji zostaje zwykle ogłoszone w dniu rozpoczęcia konkursu. Przy ocenie brana jest pod uwagę wyłącznie praca wykonana podczas rywalizacji.

Nasz hackathon udowodnił, że praca z rzeczywistymi danymi jest zdecydowanie trudniejsza, niż z danymi przykładowymi, generowanymi w sposób sztuczny i uproszczony. To ważny wniosek dla całego zespołu Akceleratora PGE, który był inicjatorem wydarzenia.

Akcelerator PGE

Akcelerator PGE na co dzień identyfikuje i wspiera projekty zgłaszane przez zewnętrznych innowatorów już na etapie pomysłu. Grupa PGE stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie >>> https://akceleratorpge.pl/zglos-projekt.

Rezultaty hackathonu „Switch to Smart” zostały przedstawione w formie raportu Superkomputer w poszukiwaniu sygnałów energochłonności, który dostępny jest do pobrania poniżej.

pgeakcelerator_site